Category: travel news

    Home / Archive by category : travel news

เกาะนี้ห่างไกลจากชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามักถูกส่งไปยังหมู่เกาะที่ใหญ่กว่าและหนาแน่นมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่เหมาะสำหรับการโรแมนติก มกราคมมองเห็นสภาพอากาศที่เหมาะ (อุณหภูมิที่สบายและปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด) และคุณจะรู้สึกยากที่จะได้พบกับหาดทรายที่เก่าแก่และน้ำทะเลใสกว่าทุกที่ในประเทศไทย

ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเสาตอม่อออกแบบก่อสร้าง เป็นสะพานแขวนแบบอสมมาตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นสะพานแขวนอสมมาตรที่ยาวเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยสะพานพระราม 8 ก่อสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนนอรุณอัมรินทร์ เพื่อช่วยบรรเทา การจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

พบกับความมหัศจรรย์แห่งปรากฏการณ์ธรรมชาติจากโป่งยุบที่เกิดจากน้ำใต้ดินกัดเซาะเป็นเวลานาน จนพื้นดินเกิดการยุบตัวจนก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์แปลกตาและใครที่เดินเข้าไปในโป่งยุบคงจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการอย่างไรอย่างนั้น เพราะบางบริเวณคล้ายกำแพงเมืองสูง บางจุดเหมือนถ้ำให้มุดเข้าไป บางบริเวณมีความซับซ้อนหลายชั้นเหมือนเขาวงกต บางช่วงของหน้าผามีลวดลายเป็นริ้วรอยคล้ายผ้าม่าน